top of page

Olfactorisch vocabulaire

Wat wij ruiken is direct verbonden met onze menselijkheid. De receptoren in onze neus zijn namelijk verbonden met de amygdala en...

Lust for scent

Since my graduation (2021) I have developed a fascination for the medium of scent. In the past year I have been doing (literature)...

bottom of page